Politica de securitate

                     

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

 

HB Hotels S.A. se angajează să respecte cerințele Regulamentului European 2016/679/UE și a drepturilor clienților și a pacienților săi, respectiv de a acorda consimțământul prelucrării de date proprii cu caracter personal, de a retrage acest consimțământ, de a solicita accesul la datele personale proprii, de a fi informat, de a rectifica datele proprii cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor, de a șterge aceste date personale (dreptul de a fi uitat), de a porta datele proprii cu caracter personal, de se opune prelucrării. Cu acest prilej dorim să vă informăm obligațiile noastre și drepturile persoanelor fizice în politica de confidențialitate.

 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

HB Hotels S.A. colectează date cu caracter personal de tipul: nume, prenume, data/locul de naștere, sex, naționalitate, adresă de domiciliu/reședință, serie și număr act de identitate/pașaport, adresă de e-mail, CNP, număr înmatriculare autoturism, perioada cazare, bilet de trimitere de la medicul de familie, wi-fi, newsletter, semnătură, etc.

 

HB Hotels S.A. a implementat proceduri organizatorice și tehnice de securitate pentru a asigura confidențialitatea, transparența, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal și pentru a respecta cerințele Regulamentului European 2016/679/UE prin:

 • Implementarea de măsuri organizatorice și tehnice pentru limitarea accesului la date cu caracter personal, reducerea riscului de divulgare a datelor cu caracter personal și pentru protejarea datelor cu caracter personal în format electronic și hârtie cu responsabilitate și profesionalism;
 • Datele cu caracter personal sunt colectate de HB Hotels S.A. în scopuri bine determinate, explicite și legitime;
 • Procesarea datelor personale numai în baza unui acord din partea dvs., printr-un proces transparent în conformitate cu legislația, pentru a vă conforma cu obligații contractuale și menținerea relației contractuale;
 • Respectarea deciziei dvs. privind colectarea, utilizarea, restricționarea, ștergerea și partajarea informațiilor care vă privesc;
 • Datele cu caracter personal nu se stochează de SC HB Hotels SA pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate conform legislației în vigoare.

 

HB Hotels S.A. a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate: cazare, masă și tratament, recepționate în baza solicitărilor dvs., precum și emiterea oricăror documente financiar-contabile.

HB Hotels SA nu va utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de cursuri, seminarii, alte evenimente (inclusiv delegații, conferințe și târguri), fara acceptul dumneavoastră exprimat în mod explicit și neechivoc.

Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiți cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate:

 • Dreptul de informare
 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul de interventie asupra datelor
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor
 • Dreptul de portabilitate a datelor
 • Dreptul de a vă adresa justiției

 

POL – GDPR 02 |  Versiune 1.0 | Data emitere: 24.05.2018

Stimate client! GDPR (General Data Protection Regulation) se va aplica începând cu 25 mai 2018, iar cu această ocazie dorim să te informăm că suntem aliniați din toate punctele de vedere cu Regulamentul, în primul rând din respect pentru toți cei care au accesat serviciile noastre. Ne-am actualizat Regulamentul GDPR precum și Politica de Securitate a Datelor, despre care poți citi pe www.hotelciucas.ro. Îți mulțumim și multă sănătate! Echipa Hotel Ciucas !

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close